Thursday, November 22, 2007

Arvamus

Positiivne asi meie klassis on ,et meil on head õpetajad.Meil on ka toredad klassikaaslased ja tore on ka see ,et Kosenkohv on paremini õppima hakanud.Kõik saavad see aasta teineteisega enam vähem hästi läbi.
Negatiivne meie klassis on see ,et mõned õpilased lihtsalt ei suuda end tunnis vaos hoida,selles mõttes et nad nihelevad pinkidel,jutustavad valjusti teineteisega ja häälitsevad. Kokkuvõttes segavad tundi. Ning klassis on natuke vähe lapsi meie kõigi arust.
Ettepanekud olukorra parandamiseks on vahetada pinginaabreid,teha reeglid ja kui õpilased nendest kinni ei pea siis kirjutab ta oma pahanduse 30 korda tahvlile,peale tunde.Kui nad teevad aga väga suure pahanduse siis peab ta 30 minutit peale tunde jääma ning kui ta peaks ühegi sõna poetama, siis saab ta 5 minutit juurde.

Ander ,Elvi, Melissa.

Friday, November 16, 2007

Arvamus klassist

Minu arvates on meil tore klass. Väljaarvata see Kosenkov ,ta ajab mu hulluks! Ma lähen nii vihale kui ta tundi segab. Ta ulub ja teeb nägusid nagu pärdik, ja mis veel kõige hullem ,ma istun tema taga. Ma olen talle koos oma pinginaabriga kõige lähemal ja see on jube.Kuna aastate jooksul on meie klassist läinud ära palju lapsi,on muutunud klassielu suht igavaks.Ei tule enam selliseid juhtusid ette nagu näiteks ei tule kellegi nimi meelde või midagi säärast.Olgu, aga nüüd paremate asjade juurde. Esiteks minu arvates on meil tore klassijuhataja. Teiseks mul on toredad klassikaaslased ning kolmandaks , õpetajad annavad tunde väga huvitavalt ,kui sa just ise hommikul vale ja uimase jalaga pole tõusnud.